Teunis de Vlaming

 Teunis de Vlaming (1916-1944)
Teunis de Vlaming (foto kwartierstaat de Vlaming)
Teunis de Vlaming (foto kwartierstaat de Vlaming)

Op 10 oktober 2012 vond ik tussen de oorlogsberichten een merkwaardig artikel uit de Goudsche Courant van 7 januari 1945:

STADSNIEUWS

Man door verdwaalden kogel gedood.

Het politieonderzoek naar het gebeurde in een woning aan de Steijnkade, waar vorigen Zondag de 28-jarige bewoner dood werd aangetroffen, heeft een zeer verassend resultaat gehad. Bij de sectie werd namelijk in het hoofd van het slachtoffer een kogel gevonden en het bleek , dat in dezen kogel de doodsoorzaak was te zoeken en niet in den klap, dien de vrouw haar man volgens haar bekentenis had toegebracht. Het verder onderzoek wees toen uit , dat een verdwaalde kogel het huis binnengedrongen en den man getroffen had. De sporen van den kogelinslag werden in de woning gevonden. De verwondingen van den man aan het achterhoofd zijn een gevolg geweest van het dwarse indringen van het projectiel. De mededelingen van de vrouw over een oneenigheid en ook haar bekentenis, die zij overigens spoedig heeft ingetrokken zijn onjuist geweest en waarschijnlijk een gevolg van den schrik, dien zij onderging, toen zij haar man vond. In elk geval is vastgesteld, dat de vrouw volkomen onschuldig is. Zij is uit het arrest ontslagen.

Naam en precies adres ontbraken in het artikel. Pas op 2 mei 2014 werd via deze website de naam ontvangen van het mogelijke slachtoffer. Op 5 mei ontvingen we een bericht van de zoon van het slachtoffer en daarmee was de zaak bijna rond. Na onderzoek kon de naam van Teunis de Vlaming aan de lijst worden toegevoegd.

In eerste instantie werd zijn vrouw Margje van Ree verdacht van doodslag, omdat het leek of zijn schedel was ingeslagen. In de grote consternatie en drukte legde ze een belastende verklaring af. Toen bij sectie echter een kogel in het hoofd van Teunis werd aangetroffen ging men verder op zoek. In het raamkozijn werd een kogelgat aangetroffen.

De schutter was iemand van de Feldgendarmerie aangehouden. Hij bleek uit Eindhoven afkomstig te zijn en was die ochtend op meeuwen die op het ijs van de Breevaart liepen, gaan schieten.

Graf van Teunis (foto Kwartierstaat de Vlaming)
Graf van Teunis (foto Kwartierstaat de Vlaming)

Een dieptragisch gebeuren.

Opgesteld door Hans Suijs

Verantwoording:

Archivalia

  • Streekarchief Midden Holland (SAHM) krantendossiers
  • Kwartierstaat de Vlaming Zie Internet

Overig

  • Mails met informatie van Cora Boxma-Verheij, Coretta Bakker, Arie de Vlaming.